TEILEN

Eng Äerd OV-FR-EN

Documentaire
95 min
2020
EA

Wann d’ganz Mënschheet géif liewe wéi mir am Grand-Duché, bräichte mer 8 Äerden. Op d’Dauer ass et awer natierlech net méiglech, méi ze konsoméieren wéi d’Äerd eis bidde kann. De Film "Eng Äerd" weist Mënschen déi sech zesummen dinn, fir mat vill Kreativitéit nei Weeër auszeprobéieren déi et eis alleguerte sollen erlaben, besser a méi solidaresch déi natierlech Ressourcen ze notzen ouni se futti ze maachen. Au Luxembourg, nous consommons en un mois et demi toutes les ressources que la planète met à notre disposition pour un an. Si l’ensemble des êtres humains avaient le même style de vie, il nous faudrait 8 Terres chaque année. A long terme, il n’est bien évidemment pas possible de consommer davantage que ce que la Terre nous offre.

Land
L
Regisseur
Tom Alesch
Sprachauswahl